חלקי חילוף

 


פריטיח'

קפיץ 60x1.4

קפיץ 60x1.3

קפיץ 60x1.2

קפיץ 60x1.1

קפיץ 40x1.1

ק"ג

ק"ג
ק"ג
ק"ג
ק"ג


תוף 240x76x60


תוף 220x60x60

יח'


יח'

כוסות
יח'

ידיתיח'

מחזיק פנימי
יח'

דגל 350x350


דגל 350x350
יח'


יח'

אוקולון לפנל מחוזק
יח'

אוקולון לפנל רגיל 115
יח'

פנל סופי
מטר

גומי לפנל סופי
מטר

מסילה 60x25x60אורך 3000
יח'

גומי למסילה
מטר

פקק ובורג מתאים לפרופיל 14/18
יח'

מחזיק חיצוני
יח'

מפסק מפתח
יח'
קודןיח'